Vårt ansvar

Vi på Kaffeknappen är övertygade om att alla måste dra sitt strå till stacken och påverka vår omgivning mot ett större ansvarstagande vad gäller vår miljö och hållbarhetsfrågor. Som del av en större organisation har vi möjligheter att vara delaktiga i projekt som verkligen kan göra skillnad.

Beyond the cup

Nestlé bidrar till långsiktigt hållbar utveckling genom att hjälpa kaffeodlarna och respektera miljön. Vi har delat in ansvaret längs kaffets värdekedja i tre områden;
  • Kaffeodlarna och Jordbruksutveckling
  • Leverantörs- och Produktionsledet
  • Kund och Konsument
”Vårt ansvar inom Nestlé såväl globalt som här i Norden omfattar hela värdekedjan från odlare, kaffeplantor, miljö och produktion till säkerhet, smak och hög kvalitet. Det är helt enkelt vårt sätt att skapa värde längs hela kedjan – Beyond the Cup – och ingår som ett led i vårt Creating Shared Value-arbete”             Camille Ducharme, Head of Nestle Professional Nordic Region

Creating Shared Value

”CSV – att skapa delat värde – är en grundläggande del av Nestlés affärsverksamhet som fokuserar på specifika områden av företagets kärnverksamhet, nämligen vatten, näring och landsbygdsutveckling. Där vi bäst kan skapa värde både för samhället och för våra aktieägare.” Läs gärna mer om detta på Nestlés hemsida.