Du kan lita på oss!

Kaffeknappen har sedan starten valt att växa med egna medel och på det sättet har vi skaffat oss en mycket stabil grund att stå på. Vi certifierade oss enligt ISO som första företag i branschen redan 1998. Idag är vi kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 samt OHSAS 18001. Under våren 2016 har vi uppdaterat våra certifikat till de senaste versionerna; ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 och blir därmed ett av de första företagen i Sverige med den nya standarden!

Vi ståtar sedan flera år med AAA-rating när det gäller kreditvärdighet enligt Soliditet, som har Nordens mest avancerade verktyg för kreditvärdighetsbedömning. Dessutom är vi innehavare av ett sigill i riskklass 4, från UC AB som är marknadsledande inom kreditinformation. Med dessa bevis hoppas vi att du ska känna att det är tryggt och säkert att göra affärer med oss!