Kaffeknappen Uppsala

Västra Ågatan 16
753 09 Uppsala

Tel 018-15 05 55
Fax 018-15 04 55
E-post info@kaffeknappen.se

Patrik Holmqvist, regionsansvarig
E-post patrik.holmqvist@kaffeknappen.se