Oslo

Besøksadresse:
Hoffsveien 1 A
0275 OSLO

Postadresse:
Postboks 115 Skøyen
0212 OSLO

Varelager:
Økernveien 121
0579 OSLO

Tlf 22 51 10 10
E-post kaffeknappen@no.nestle.com

Bjørn Kenneth Andersen, Business Manager
Epost bjorn.andersen@no.nestle.com

 

Stavanger

 

Besøksadresse:
Vassbotnen 15
4313 SANDNES

Tlf 22 51 10 10

Mob 47 48 84 13
E-post kaffeknappen@no.nestle.com

André Bratlie, salgsansvarlig Rogaland
andre.bratlie@no.nestle.com